Ние от Екзалто ясно осъзнаваме отговорността, която носим пред себе си и нашите деца. Отговорността да опазим планетата чиста, като обръщаме внимание на това как използваме ресурсите й, стриктно да следим да не потребяваме повече отколкото ни е необходимо и да съблюдаваме да намалим вредата.

„Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на сегашното поколение без да се нарушава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди и да избират начина си на живот.“

(Конференция на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, 1992 г.)

В работните ни помещения е въведена система за управление на околната среда по международно признатия стандарт БДС EN ISO 14001.  Всеки служител в компанията е ангажиран със спазването на добрите практики и отговаря за успешното прилагане на указанията, като следват стриктно правилата и нашата политика за опазване на околната среда.

Мерки, които сме предприели:

·       Оборудването, с което Екзалто работи в своите работни помещения е последно поколение. При тази технология, потреблението на електроенергия е сведено до минимум, без вредни емисии и отпадни продукти.

·       След края на работния ден всички електроуреди в помещенията се изключват.

·       Използваме различни технологии за оползотворяване на остатъчния материал при производството на елементи.

·       Комуникацията с клиенти и партньори се извършва основно дигитално, като това намалява потреблението на хартия. Плащанията се извършват по банков път.

Back
Account
Close