Breakout board for ETH motion card – EXETH

Breakout board for ETH motion card – EXETHMC е Разклонителна платка, предназначена за използване с ETH-MC контролерна платка. Изведени са множество входове и изходи, с удобни за свързване винтови клеми, с растер 3.5мм. Всички входове/изходи са обозначени в съответствие с пиновете от контролерната платка, изведени на конектори CON3, CON4, CON5, CON6. Захранващи напрежения V+ (захранващото напрежение на контролерната платка), 12V, 5V и VDD (3.3V) са изведени на винтови клеми. Платката разполага с 3 входни оптоизолирани входа, 1 оптоизолиран изход и аналогово напрежение 0-10V за управление на шпиндел.

*Забележка: Клемите, които са предварително наситени са за 16 входа и 16 изхода, повече от достатъчни за повечето машини. Не са поставени оптрони (корпус SFH620) в цоклите, както и не е поставен операционен усилвател (корпус LM358). При поставяне на операционен усилвател и използване на 0-10V напрежение е необходимо регулиране на напрежението с потенциометър P1.

158,40 лв. бр.
С вкл. данък

Вижте също и:

Коментари (0)
Все още няма отзиви от клиенти.